Služby

Zaměřuji se především na práci s dospělými, při níž vycházím zejména z principů kognitivně-behaviorální, ale také integrativní psychoterapie. Při práci s partnerskými vztahy se opírám o principy Gestalt terapie a poznatky a techniky jiných psychoterapeutických škol.

Nabízím řešení zejména těchto problémů:

  • nadměrný strach, obavy, úzkosti
  • pokleslá nálada, změny nálady, pesimistické myšlenky
  • nutkavé chování, obtěžující rituály a vtíravé myšlenky, neustálý stres
  • nízké sebevědomí, nedostatečná asertivita
  • vztahové potíže – komunikace, konflikty, sexualita
  • řešení závislostí, poruch příjmu potravy
  • zájem o sebepoznání, osobnostní růst
  • a dalších.

Objednání

Můžete se objednat emailem nebo telefonicky (pokud se Vám nepodaří dovolat, protože právě konzultuji, lze zaslat sms, ozvu se Vám zpátky). Doporučení lékaře není nutné. Je vhodné si uvědomit, že Vám nemohu předepsat léky (z tohoto důvodu je někdy potřeba souběžně absolvovat terapeutická sezení a návštěvy u lékaře-psychiatra). O to více času a pozornosti však mohu věnovat nefarmaceutickému řešení Vašich potíží tak, aby pro Vás do budoucnosti bylo možné fungovat i bez léků.

Průběh terapie a metody

Na prvním setkání se budu především seznamovat s Vaším problémem a celkovou životní situací. Také se dohodneme na jasných cílech poradenství či terapie. Dále se zaměříme na výklad a porozumění Vašim potížím v širším kontextu a začneme pracovat na změně. K tomu využijeme metody jako změna nežádoucích myšlenek, nácvik žádaného chování (jako jsou například sociální dovednosti), plánování aktivit, nácvik zklidňujícího dýchání či řešení konkrétních životních problémů. Pomocí domácích cvičení si změny upevníte ve svém přirozeném prostředí – je důležité, jak své potíže budete zvládat v reálném životě a nikoliv pouze u mě na sezení. Ke konci terapie se budeme věnovat rovněž prevenci návratu původních potíží a probereme vhodné kroky do dalšího života.

Obvyklá frekvence setkání bývá jednou za 1-2 týdny. Zejména zpočátku jsou vhodnější častější konzultace, později se můžeme setkávat jednou za 3 týdny či jednou měsíčně – naším oboustranným zájmem je Vaše co nejdřívější osamostatnění při řešení různých problémů. Následně se lze dohodnout na „udržovacích“ sezeních v několikaměsíčních odstupech.

Ochrana informací

Všechny informace, které se mnou sdílíte v rámci naší spolupráce, považuji za naprosto důvěrné, nebudou tedy předávány žádné další osobě, a to ani po ukončení terapie. I v ostatních bodech terapeutické práce se držím etického kodexu práce psychologa.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytovanými službami probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.