Publikace

Kapitoly v monografiích nebo editovaných sbornících

Polišenská, V. A., Borovanská, M., Koubalíková, S., Králová, M., Šturmová, L., & Vokřálová, Z. (2016). Psychologické aspekty resocializace pachatelů majetkové trestné činnosti a jejich reintegrace do společnosti. Praha: PsÚ AV ČR, ISBN 978-80-86174-19-8.

Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2013). Výzkum pachatelů trestné činnosti realizovaný ve věznicích versus na svobodě: výhody a nevýhody. In K. Večerka (Ed.), Prevence sociálních deviací – přání, naděje a realita (pp. 93-97), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, ISBN 978-80-905443-0-7.

Polišenská, V. A., Borovanská, M., & Koubalíková, S. (2010). Pachatelé vloupání: osobnost, agrese a strategie. Praha: PsÚ AV ČR. ISBN 978-80-86174-14-3.

Odborné statě v recenzovaných časopisech

Hypšová, P., & Štindlová, S. (2021). Emoční inteligence příslušníků Policie České republiky a běžné populace: vybrané demografické charakteristiky. Československá Psychologie65(6), 592-607.  https://doi.org/10.51561/cspsych.65.6.592

Koubalíková, S., Novotná, M., Borovanská, M., Polišenská, V.A., Bláhová, T. (2016). Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti. Československá psychologie 60(4), 400-414. ISSN 0009-062X.

Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2012). Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti. Československá psychologie 56(6), 574-583. ISSN 0009-062X.

Koubalíková, S., & Šmahel, D. (2008). Fenomén lhaní v prostředí internetu. Československá psychologie 52(3), 289-301. ISSN 0009-062X.

Vystoupení na konferencích

Koubalíková, S. (2018, May). Využití čísel při kognitivní restrukturalizaci. In 11. česká konference KBT. Kroměříž, Czech Republic.

Šturmová, L., Polišenská, V. A., Borovanská, M., & Koubalíková, S. (2015, September). Vývoj kriminální kariéry u pachatelů majetkové trestné činnosti. In Conference SPAO – Sociální procesy a osobnost, Brno, Czech Republic.

Koubalíková, S., Polišenská, V. A., & Borovanská, M. (2015, September). Psychological aspects of reintegration of property crime offenders into the society: research outcomes. In 15th Annual Conference of European Society of Criminology, Porto, Portugal.

Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2014, September). Fighting the routine activities: how do offenders try not to offend. In 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, Praha, Czech Republic.

Koubalíková, S., Borovanská, M., & Polišenská, V. A. (2014, June). Causal attributions and neutralization techniques as a paradigm of understanding the offender´s reintegration processes. In The European Association of Psychology and Law Conference, St. Petersburg, Russia.

Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2014, January). Reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti: problematika aplikace zahraničních výzkumů do českého prostředí. In II. Kriminologické dny, České Budějovice, Czech Republic.

Polišenská, V. A., Koubalíková, S., & Borovanská, M. (2013, September). The research of imprisoned vs. released offenders: advantages and disadvantages. In The European Association of Psychology and Law Conference, Coventry, UK.

Koubalíková, S.  (2013, April).Prison Service of the Czech Republic and Foreign Inmates. In ECP: Exchange of information and best practices in the work with foreign inmates, Riga, Latvia.

Koubalíková, S., Borovanská, M., & Polišenská, V. A. (2013, April). Výzkum pachatelů trestné činnosti realizovaný ve věznicích versus na svobodě: výhody a nevýhody. In Konference Sekce sociální patologie MČSS: „Prevence sociálních deviací – přání, naděje a realita.“, Červená nad Vltavou, Czech Republic.

Polišenská, V. A., Borovanská, M., & Koubalíková, S. (2012, April). Place-attachment and mobility of burglars as aspects in reintegration and resocialisation. In European Association of Psychology and Law Conference, Nicosia, Cyprus.

Koubalíková, S. (2011, November). Město z perspektivy kriminální populace: geografická percepce rizika a ohrožení kriminalitou. In Konference Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti a Katedry sociologie FSS MU „Třetí město“, Brno, Czech Republic.

Přednášky pro veřejnost

Koubalíková, S. (2016, May). Copingové strategie: jak se spřátelit se stresem. Den kateder Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice.

Koubalíková, S. (2013, November). Přednáška pro dobrovolníky zapojené do programu Vězeňská korespondence. Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě ČB, České Budějovice.

Koubalíková, S. (2012, October). Přednáška pro dobrovolníky zapojené do programu Vězeňská korespondence. Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě ČB, České Budějovice.

Koubalíková, S. (2010, April). Psycholog vazební věznice ČB jako host filmového klubu dokumentárního filmu na téma “Ochrana proti mučení a svévolnému zatčení”. Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské university, České Budějovice.