O mně

DSC_0404cbJmenuji se Sylvie Štindlová (dříve Koubalíková), jsem psycholožka a psychoterapeutka. Při své práci vycházím zejména z principů kognitivně-behaviorální terapie. Při párové terapii se opírám o principy Gestalt terapie a poznatky jiných psychoterapeutických škol.

Vzdělání

Vystudovala jsem psychologii, sociologii a právní specializaci na Masarykově univerzitě v Brně. Část mého studia proběhla v rámci zahraniční stáže na University of Copenhagen v Dánsku. V roce 2009 jsem dokončila jednooborové magisterské studium Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V rámci studia jsem získala praxi v různých odborných a klinických institucích. Na stejné fakultě jsem následně absolvovala doktorské studium v oboru Sociální psychologie a získala titul Ph.D.

V letech 2010 – 2014 jsem absolvovala pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii (v rámci mezinárodního institutu KBT – Odyssea, s garancí prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a MUDr. Petra Možného). Své vzdělání průběžně zvyšuji absolvováním různých kurzů a seminářů, včetně zahraničních. V letech 2021 – 2022 jsem se účastnila Kurzu terapie párových vztahů realizovaného Libereckým institutem pro psychoterapii a psychosomatiku.

Profesionální zkušenosti

Mezi lety 2009 – 2014 jsem působila jako psycholožka Vězeňské služby ČR ve Vazební věznici České Budějovice. Zde jsem měla možnost setkat se s řadou zajímavých lidských příběhů a se širokou škálou duševních poruch. Získala jsem zkušenost v oblasti psychodiagnostiky, psychologického poradenství, krizové intervence, individuální i skupinové psychoterapie.

Mám rovněž dlouhodobou zkušenost v oblasti psychologického výzkumu: v letech 2009 – 2016 jsem se zúčastnila dvou výzkumných projektů Psychologického ústavu Akademie věd ČR, v rámci nichž jsem se podílela rovněž na publikační činnosti.

Mezi lety 2016 – 2022 jsem byla členem Katedry pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vyučovala jsem mj. předměty týkající se psychoterapie, psychologické diagnostiky a osobnostního rozvoje. Poskytovala jsem  rovněž psychologické poradenství a psychoterapii v rámci Vysokoškolské psychologické poradny.

Ve své soukromé praxi působím od roku 2017.

Jsem členkou České společnosti kognitivně behaviorální terapie a jedním ze zakládajících členů České kriminologické společnosti.

Dokumenty

Diplom_terapeutický výcvik_d