Ceník

Individuální konzultace (osobní, on-line: Skype, WhatsApp) – 50 min.  1000 Kč
Párová (rodinná) konzultace – 65 min. 1200 Kč
Mailová konzultace (poměrně dle časové náročnosti) 1000/hod. 
Zpracování zprávy  dle rozsahu

Platnost ceníku od 25.5.2021. 

Dohodnuté termíny konzultací jsou pokládány za závazné. Každé včas omluvené setkání je nabízeno klientům s akutními problémy, kteří čekají na volný termín.  Buďte prosím ohleduplní, může se to týkat i Vás.

Storno podmínky: Za včasné zrušení termínu je považována omluva alespoň 1 pracovní den (tedy nejméně 24 hodin) předem.  Tedy v případě, že je termín konzultace dohodnut na pondělí ve 12h., je třeba se omluvit do pátku do 12 h. Při pozdějším zrušení termínu je účtována úhrada poloviny ceny zrušené konzultace, při promeškání domluveného času bez omluvy pak celá částka konzultace.

Poskytované služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Konzultace jsou hrazeny klientem v hotovosti, obvykle na konci setkání. To Vám přináší následující výhody: přizpůsobení Vašim časovým možnostem, krátké objednací lhůty či možnost anonymity (nemusíte uvádět své osobní údaje, není o Vás vedena zdravotnická dokumentace). Naše spolupráce není limitována požadavky pojišťovny a nutností získat k návštěvě doporučení lékaře.

Objednáním se potvrzujete seznámení se a souhlas s těmito podmínkami.

 
 
 

Mgr. et. Mgr. Bc. Sylvie Štindlová, Ph.D.

IČ: 05817951